Prawo rodzinne to jedna z najważniejszych gałęzi prawa, która dotyczy wielu aspektów istnienia rodziny, takich jak małżeństwo, rozwód, podział majątku, rodzicielskie prawa i obowiązki, opieka nad dziećmi, a także adopcja. Te zasady i regulacje mogą mieć znaczny wpływ na życie osób w mieście Poznań i innych częściach Polski.W Mieście Poznań, jak i w całej Polsce, prawo rodzinne jest uregulowane i określone przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Ten kodeks zawiera szereg przepisów, które dotyczą m.in. konkluzji i końca małżeństwa, praw i obowiązków rodziców i dzieci, opieki nad dziećmi i rodzicami, a także podziału majątku po rozwodzie. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, a jego zawarcie i rozwiązanie jest regulowane przez prawo. Rozpad małżeństwa, który jest jednym z najbardziej skomplikowanych aspektów prawa rodzinnego, wiąże się z szeregiem konsekwencji prawnych, takich jak podział majątku, decyzje o opiece nad dziećmi, a także decyzje o wsparciu finansowym.Prawo rodzinne reguluje także prawa i obowiązki rodziców. To obejmuje prawo do sprawowania opieki nad dziećmi, obowiązek ich utrzymania, a także prawa i obowiązki związane z opieką i wychowaniem dzieci. Prawo rodzinne Poznań